Untitled Document
BuitenGewoon >> Over BuitenGewoon >> Visie
Over BuitenGewoonTarievenOpeningstijdenLocatiesNieuwsInschrijvenContact
Buitenschoolse opvang

BuitenGewoon biedt kinderopvang aan kinderen van nul tot en met twaalf jaar oud. Wij werken vanuit een christelijke geloofsovertuiging. Dit betekent dat wij in onze omgang met de kinderen en hun ouders de liefde van God willen laten zien en doorgeven. Wij streven ernaar om een veilige, warme en huiselijke sfeer te creëren op ons kinderdagopvang, waarin elk kind zich thuis kan voelen.

De meeste ouders van de kinderen die bij ons komen, werken beiden, waardoor het kind twee of meerdere dagdelen per week op onze kinderopvang verblijft. Op het moment dat de ouders hun kind bij ons brengen, vertrouwen zij ons de opvoeding en verzorging van hun kind toe. 

Om deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen werken wij vanuit een onderbouwde visie op de omgang met- en de ontwikkeling van kinderen. Deze visie vormt het uitgangspunt voor het handelen van de leidsters in onze kinderopvang en is beschreven in ons pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid geeft ouders en andere betrokkenen de mogelijkheid een beeld te krijgen van de werkwijze van BuitenGewoon en van de normen en waarden die uitgangspunt zijn voor ons handelen. Daarnaast kunnen de leidsters aan de hand van dit beleidsplan hun manier van handelen motiveren en verantwoorden. 

Ons pedagogisch beleid is een resultaat van besprekingen, discussies en het uitwisselen van ervaringen. Door als team samen na te denken over pedagogische vraagstukken, wordt onze visie ontwikkeld en blijven we ‘scherp’. Het pedagogisch beleid wordt regelmatig besproken en zal daarom steeds in ontwikkeling blijven.

Klik hier om het pedagogish beleidsdocument te openen.  
Untitled Document

>> Ons team
>> Onze visie
>> Kinderopvang
>> Buitenschoolse Opvang (BSO)