Over Ons

Gods liefde is BuitenGewoon
Bij ons is Buiten spelen Gewoon
Onze locatie is BuitenGewoon
De verzorging van uw baby is BuitenGewoon, één vaste verzorger!
BuitenGewoon veel buitenruimte!
BuitenGewoon flexibel!
BuitenGewoon team, vol enthousiasme, liefde en professionaliteit.
BuitenGewoon, is heel gewoon,maar toch BuitenGewoon!

Kom en geniet van deze BuitenGewone kinderopvang!

Wij willen uw kinderen de liefde geven, dat betekent dat we uw kind: emotionele veiligheid bieden stimuleren zich persoonlijk te ontwikkelen stimuleren zich sociaal te ontwikkelen(competenties) overdragen van waarden en normen. Verdere uitdieping van onze werkwijze staat in ons pedagogisch beleid.

Onze Visie

BuitenGewoon biedt kinderopvang aan kinderen van nul tot en met twaalf jaar oud. Wij werken vanuit een christelijke geloofsovertuiging. Dit betekent dat wij in onze omgang met de kinderen en hun ouders de liefde van God willen laten zien en doorgeven. Wij streven ernaar om een veilige, warme en huiselijke sfeer te creëren op ons kinderdagopvang, waarin elk kind zich thuis kan voelen.

De meeste ouders van de kinderen die bij ons komen, werken beiden, waardoor het kind twee of meerdere dagdelen per week op onze kinderopvang verblijft. Op het moment dat de ouders hun kind bij ons brengen, vertrouwen zij ons de opvoeding en verzorging van hun kind toe.

Om deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen werken wij vanuit een onderbouwde visie op de omgang met- en de ontwikkeling van kinderen. Deze visie vormt het uitgangspunt voor het handelen van de leidsters in onze kinderopvang en is beschreven in ons pedagogisch beleid.

Het pedagogisch beleid geeft ouders en andere betrokkenen de mogelijkheid een beeld te krijgen van de werkwijze van BuitenGewoon en van de normen en waarden die uitgangspunt zijn voor ons handelen. Daarnaast kunnen de leidsters aan de hand van dit beleidsplan hun manier van handelen motiveren en verantwoorden.

Ons pedagogisch beleid is een resultaat van besprekingen, discussies en het uitwisselen van ervaringen. Door als team samen na te denken over pedagogische vraagstukken, wordt onze visie ontwikkeld en blijven we ‘scherp’. Het pedagogisch beleid wordt regelmatig besproken en zal daarom steeds in ontwikkeling blijven.

Klik hier om het pedagogisch beleidsdocument te openen.

Geschiedenis

BuitenGewoon Kinderopvang is in 2001 gestart onder de naam Stichting Kinderopvang Tonden (SKT). Deze kinderopvang is een initiatief van Dinie Bakkerweerd-Nijhof en Wilma Nijhof. Beide zussen hebben een hart voor kinderen en hebben 2 oktober 1998 de eerste stappen gezet voor deze unieke kinderopvang. In 2001 zijn zij begonnen met het opvangen van kinderen op de locatie in Tonden. Eind 2008 hebben zij een 2e pand gekocht, waarna er op twee locaties kinderopvang werd geboden met een speciale plek voor de groeiende groep schoolgaande kinderen. Begin 2013 heeft BuitenGewoon haar locatie in Tonden gesloten.

Pand - BuitenGewoon Kinderopvang