Kinderopvang

BuitenGewone kinderopvang, anders dan anders. Door de kleinschaligheid voelt uw kind en uzelf zich snel thuis. Het is een plek waar uw kind zich veilig en geliefd voelt. Waar uw kind zich mag ontwikkelen in eigen tempo.

Uw kind wordt opgevangen in een groep wat voldoet aan het leidster kind ratio. Op de locatie hebben wij twee groepen. Op de meeste dagen hebben we een aparte peutergroep. Buiten spelen de kinderen van alle leeftijden door elkaar en met elkaar.

Na schooltijd en tijdens de vakantie zien de jongere broertjes en zusjes de schoolgaande broers en zussen buiten. Op dit moment hebben wij ook een peutergroep.

Wij willen dat elk kind zich geliefd weet, dit willen wij bereiken door de juiste liefdes talen (tijd en aandacht, cadeautjes, positieve woorden, lichamelijke aanraking, behulpzaamheid) te spreken. In het pedagogisch beleid wordt hier uitgebreid op ingegaan.

Uw kind zal gedurende het verblijf op de kinderopvang veel tijd buiten door brengen. Het is fantastisch om buiten te kunnen spelen en te ontdekken en de creativiteit te ontwikkelen. Kinderen kunnen zich uren vermaken met wat zij in de natuur vinden. Met hun overalletjes en laarzen aan zijn ze druk in de weer.